Styret

Styret er det øvste organet ved Norges idrettshøgskole.

Styret ved NIH
Styret ved NIH Foto: Emil Sollie

Lars Tore Ronglan (styreleiar, rektor, professor)

  • Tomas Ø. Kristensen
  • Øyvind B. Sandbakk
  • Lone Friis Thing
  • Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Vitenskapelig fast ansatte
Grethe Myklebust
Sigmund Loland

Midlertidig vitenskapelig ansatte (valgt for ett år):
Siv Gjesdal

Teknisk administrativt ansatte
Oddbjørn Alstad

Studentrepresentanter
Olav Skrudland
Andrea Bell Pedersen

 

 

Høgskolestyret vedtar strategiar for utdanning, forsking og anna fagleg verksemd ved høgskolen, og har ansvar for høg kvalitet på fagleg verksemd. Styret har ansvar for effektiv drift av institusjonen i samsvar med lovar, reglar og forskrifter, samt rammer og mål gitt av overordna myndigheit.

Styret har og ansvar for høgskolens økonomiske ressursar, eigedom og intern organisering.

Rektor er styreleiar og administrerande direktør er sekretær for styret.

 Sakslister og protokoller

Møteplan for 2019

Møtetidspunktet er i regelen frå kl. 12:00 til 16:00.

  • 14. mars
  • 9. mai
  • 20. juni
  • 7. november (heldagsmøte)
  • 19. desember