Redelighetsutvalet

Redelighetstuvalet er NIHs rådgjevande organ for forskingsetikk. Utvalet skal behandle og uttala seg i forskingsetiske enkeltsakar der det er påstandar om brudd på vitskapeleg kvalitet og praksis.

Medlemmar 2016 - 2019

  • Lagdommar Ingvild Mestad, Borgarting lagmannsrett, leiar
  • Professor Andreas Føllesdal, UiO
  • Professor Sigmund Loland, NIH
  • Professor Truls Raastad, NIH
  • 1. amanuensis Trine Stensrud, NIH

Varamedlemmar:

  • Lagdommar Eyvin Sivertsen, Borgarting lagmannsrett, vararep. for leiar
  • Seniorforskar Kathinka Evers, Uppsala Universitet, vararep. for eksternt medlem
  • Professor Jens Bojsen-Møller, NIH, 1. vararep.
  • Professor Ulf Ekelund, NIH, 2. vararep.
  • 1. amanuensis Reidar Säfvenbom, NIH, 3. vararep

 Reglement for etiske vurderingar

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31