Råd for samarbeid med arbeidslivet

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Norges idrettshøgskole ble vedtatt i styret den 14. februar 2012, etter krav frå Kunnskapsdepartementet.

Rådet skal bidra til at høgskolen når dei overordna måla om høg kvalitet i utdanninga. Rådet skal særleg bidra til at utdanninga treff kompetansebehova i arbeidslivet, at høgskolen er eit attraktivt val for potensielle studentar og at våre kandidatar er ettertrakta på arbeidsmarknaden.

Vedtekter

Rådet skal mellom anna konsentrera seg om å identifisere utfordringar for framtidas idrettsfaglege utdanning med sikte på at NIH skal ha eit utdanningstilbod av høg kvalitet, er yrkesrelevant og internasjonalt konkurransedyktig.

 Strategi

NIH har fulgt opp fleire av intensjonane som ligg til grunn for RSA. Vi  arbeider saman med mellom anna desse i vår utdanningsveksemd:

  • Norges idrettsforbund og Olympiatoppen
  • Helsesektoren/forbyggande helsearbeid
  • Undervisningssektoren med skoleverket
  • Næringslivet inklusive Treningssenterbransjen
  • Forsvaret

 Rådets medlemmar per juni 2015

  • Rektor Kari Bø
  • Prorektor Lars Tore Rongland
  • Sjef Louise Dedichen, Forsvarets Høgskole
  • Assisterende generalsekretær Øystein Dahle, Norges idrettsforbund
  • Avdelingsdirektør Jakob Linhave, Helsedirektoratet
  • Direktør Anne Thidemann, Virke Trening
  • Leder Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet
  • Fungerende områdedirektør Tone Marie Nybø Solheim, KS
  • Student , Norges idrettshøgskole
  • Student , Norges idrettshøgskole

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Lise Sofie Woie

Direktør

Telefon: +47 23 26 20 12 / +47 971 86 784