Komité for forskarutdanning

Komité for forskarutdanning (KFU) har ansvar for å kvalitetssikre doktorgradsutdanninga ved NIH.

 Komiteen skal passe på at at heile utdanningsløpet frå opptak til disputas skjer i henhald til forskrifter.

Komiteen har mellom anna desse oppgåvene:

 • behandle søknader om opptak til doktorgradsprogrammet
 • behandle klagar på opptaks- og søknadshandsaming
 • utpeike rettleiare
 • utpeike eksamenskommisjon til fag- og metodeeksamen
 • godkjenne årsrapportar
 • utpeike vurderingskomitear
 • godkjenne framstilling til prøveforelesning og disputas
 • avgjere om eit studium skal avbrytast

Medlemmar 2017 - 2018:

 • Professor Yngvar Ommundsen (leiar)
 • Professsor Jørgen Jensen
 • Professor Jorunn Sundgot-Borgen
 • Professor Ørnuf Seippel
 • Professor Jorunn Spord Borgen
 • Morten Renslo Sandvik og Kethe Marie Elgesem Engen (stipendiatar)

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31