Sentrale utval

Bilde av medarbeidere ved NIH
Bilde av tilsette ved NIH. Foto: Emil Sollie

Studieutvalet

Komité for forskarutdanning

Utval for likestilling og mangfald

Læringsmiljøutvalet

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Arbeidsmiljøutvalet

Redelighetsutvalet