Leiing og styret

Dette er leiinga ved NIH.

Lars Tore Ronglan

Lars Tore Ronglan er valt rektor på NIH for perioden 2017 - 2021.

Sjå ansattprofilen til Lars Tore Ronglan

Elin Kolle

Elin Kolle er valt prorektor på NIH for perioden 2017 - 2021.

Sjå Elin Kolles ansattprofil

Karen Christensen

Karen Christensen er fungerande adm. direktør for perioden januar til august 2021. 

Dette er styret ved NIH 

Leiarar institutt

Administrative leiarar