Leiing og styret

Dette er leiinga ved NIH.

Lars Tore Ronglan

Lars Tore Ronglan er valt rektor på NIH for perioden 2017 - 2021.

Sjå ansattprofilen til Lars Tore Ronglan

Elin Kolle

Elin Kolle er valt prorektor på NIH for perioden 2017 - 2021.

Sjå Elin Kolles ansattprofil

Lise Sofie Woie

Lise Sofie Woie er administrerande direktør på NIH.

Se ansattprofilen til Lise Sofie Woie.

Dette er styret ved NIH 

Leiarar institutt

Administrative leiarar