Historie

Bilde av kronprins Harald og kromprisnsesse Sonja på besøk på NIH i 1969 og
Kongelig besøk på 1-årsdagen i 1969 Foto: NIH
Bilde av ledelsen fra 1968
NIH-ledelsen i 1968 Foto: NIH

 

Biklde av første studentkull 1968
Første studentkull i 1968 Foto: NIH

Før 1855 vart lærarar i kroppsøving utdanna ved utanlandske institusjonar. I 1855 starta ein militær instruktørskule som frå 1859 fekk ei fastare form og namnet Instruksjonsskolen for gymnastikk og våpenbruk.

Den 3. januar 1870 bestemde Stortinget at utdanninga av lærarar for skular, forsvar og idrett skulle finne stad på ein ny institusjon: Den Gymnastiske Centralskole for legemsøvelse og våpenbruk.

Den 26. mai 1915 skifta skulen namn til Statens Gymnastikkskole.

Norges idrettshøgskole starta aktivitet 12. august 1968.

I 1973 vart det fyrste vitnemålet for fullført hovudfag delt ut. I 1990 vart den første dr. scient uteksaminert. Seinare har nær 160 personar avlagd si doktorgrad ved NIH.

I dag har høgskulen om lag 1300 studentar fordelt på bachelor, - master, - doktorgrad – og deltidsstudiar.

Logo 1968

Logo 2002

Logo 2016