Terese Wilhelmsen

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 23 80
E-post
terese.wilhelmsen@nih.no

Forskning

Idrettspsykologi
Motivasjon
Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne

Kort biografi

Terese har en mastergrad innen Childhood Studies (2010-2012) og Idrettsvitenskap (2008-2012) ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hun tok sin bachelorgrad innen idrett/bevegelsesvitenskap og pedagogikk ved NTNU (2005-2008). Terese skriver doktorgrad med temaet inkluderende kroppsøvingsfag.

 

Pressebilder