Jacob Wienecke

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 10
E-post
jacobw@nih.no

Forskning

Motoriske system, kognitive ferdigheter, bevegelse, barns læring, ballspill

Undervisning

Nevrovitenskap og ballspill

Kort biografi

Jacob Wienecke har en kandidatgrad i Idrett og en PhD-grad i nevrovitenskap fra Københavns Universitet. Hele livet har han arbeidet med ballspill og spesielt basketball. Wienecke har hatt en lang karriere som basketballspiller på høyeste nivå, og mere end 25 års erfaring som basketballtrener.

Jacob har beskeftiget seg med forskning siden 2002 med fokus på molekylære og elektrofysiologiske aspekter av hjernen og hjernefunksjon. Siden 2014 har forskningen i høy grad fokusert på barn og voksne i relasjon til bevegelse og læring.

Relevante lenker

Pressebilder