Bilde av Pia Wedege

Pia Wedege

Stilling
STIPENDIAT
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 15 / +47 905 29 891
E-post
piaw@nih.no

Forskning

Aktiv rehabilitering, ryggmargsskade

Kort biografi

Pia Wedege er doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap med prosjektet: Betydning av likepersonsarbeid i rehabilitering

Pia har mellomfag i trenerrollen og master i idrettsfysioterapi fra Norges idrettshøgskole. Hennes masteroppgave hadde tittelen: Reliability of three-dimensional gait analysis in adults with acquired incomplete spinal cord injury. Hun har også  en bachelor i fysioterapi fra King's College London. 

Pia har i flere år jobbet som fysioterapeut ved Sunnaas sykehus HF. Hun er spesialist i nevrologisk fysioterapi og er internasjonal klassifisør i parabob. I sin periode som stipendiat vil hun fortsette å jobbe 20% på Sunnaas sykehus som fysioterapaut.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder