Bilde av Pia Wedege

Pia Wedege

Stilling
1378 Stipendiat
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 15
E-post
pia.wedege@nih.no

Ansvarsområde

Stipendiat

Forskning

Aktiv rehabilitering, ryggmargsskade

Kort biografi

Pia har mellomfag i trenerrollen og master i idrettsfysioterapi fra Norges idrettshøgskole. Hennes masteroppgave hadde tittelen: Reliability of three-dimensional gait analysis in adults with acquired incomplete spinal cord injury. Hun har også  en bachelor i fysioterapi fra King's College London.  Pia har i flere år jobbet som fysioterapeut ved Sunnaas sykehus HF.  Hun er spesialist i nevrologisk fysioterapi og er internasjonal klassifisør i parabob. I sin periode som stipendiat ved seksjon for coaching og psykologi vil hun fortsette å jobbe 20% på Sunnaas sykehus som fysioterapaut.

Publikasjoner

Pressebilder