Bilde av Thomas Vold

Thomas Vold

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Telefon
+47 23 26 23 54 / +47 994 42 477
E-post
thomas.vold@nih.no

Ansvarsområde

Koordinator for faggruppen på Friluftslivsfag.
Programansvarlig for; årsstudiet i friluftsliv, deltidsstudiet i friluftsliv og Exchange studiet i friluftsliv.
SKP sin representant i Studieutvalget
Styreleder i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning.

 

Forskning

Naturguiding og naturbasert reiseliv.
Sosiologiske perspektiver på Friluftsliv.

Undervisning

Friluftsliv (FLL) som sosialt og kulturelt fenomen; FLL-historie, FLL-lovgrunnlag, trender og tradisjoner i FLL, offentlig og frivillig forvaltning av FLL, profesjonaliseringsprosesser i FLL-baserte yrker.

Kystfriluftsliv; havkajakk, seiling, navigasjon, sanking, fangst og fiske, HMS og didaktiske perspektiver knyttet til kyst-FLL. Samt kulturhistorie og naturkjennskap knytet til kyst.

Friluftsliv i skog, ved vann og på vassdrag; kanopadling, bål, jakt og fiske, sopp, bær og nyttevekster, HMS og didaktiske perspektiver knyttet til undervisning.

Kort biografi

Førsteamanuensis i friluftslivsfag ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Mastergrad fra NIH 2000 og doktorgrad ved samme institusjon 2015, på tema naturguiding og relasjonell kunnskap. Har tidligere arbeidet som naturguide på Svalbard og vært ansatt på friluftslivsstudiene på høgskolen i Sør-øst Norge, campus Bø i Telemark. Sitter i dag i styret for forum for friluftslivsfag i høyere utdanning.
 

Publikasjoner

Pressebilder