Bilde av Ditta Valsdottir

Ditta Valsdottir

E-post
dittav@nih.no

Forskning

Diett og trening

Kort biografi

Cand.scient. Hovedfag i idrettsfysiologi, Kroppsøvingslærer med videreutdanning innen spesialpedagogikk i fysisk aktivitet og idrett. Har undervist fysiologi på Atlantis Medisinske Høgskole siden 1999.

Pressebilder