Karine Udahl

Stilling
Vitenskapelig assistent
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 88 / +47 976 52 929
E-post
karine.udahl@nih.no

Pressebilder