Karine Udahl

Stilling
Vitenskapelig assistent
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 88 / +47 976 52 929
E-post
karine.udahl@nih.no

Forskning

Fysisk aktivitet og helse.

Kort biografi

Karine Udahl er ansatt som prosjektkoordinator ved Seksjon for idrettsmedisinske fag på en kartleggingsundersøkelse av fysisk aktivitetsnivå og fysisk form i den norske befolkningen.
Karine har en mastergrad i idrettsmedisin fra NIH innen lungefunksjon og kardiorepiratorisk form.

Pressebilder