Espen Tønnessen

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 990 98 767
E-post
espent@nih.no

Pressebilder