Bilde av Tynke Toering

Tynke Toering

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 59
E-post
tynke.toering@nih.no

Forskning

Idrettspsykologi, fotballpsykologi, idrettsvitenskap, coaching. Tynke er knyttet til forskningssenter for barne- og ungdomsidrett der hun forsker på temaet: Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk fotball.

Undervisning

Tynke er ansvarlig for kurset Sport Psycology 1  på bachelor i trening, coaching og idrettspsykologi.

Kort biografi

Er fra Nederland og har jobbet som førsteamanuensis på NIH siden juli 2011. Har mastergrad både i psykologi og ‘human movement sciences’. Har tatt doktorgraden sin innenfor området ‘Selvregulering av læring og prestasjonsnivå i unge fotball spillere’ på Universitetet i Groningen, Nederland (mai 2011).
Er involvert i prosjekter knyttet til fotball psykologi, men er også interessert i andre idretter. Liker utfordringen som ligger i å bringe forskning og praksisfeltet tettere sammen.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder