Bilde av Tynke Toering

Tynke Toering

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 59
E-post
tynke.toering@nih.no

Forskning

Idrettspsykologi
Fotballpsykologi
Idrettsvitenskap
Coaching

Kort biografi

Er fra Nederland og har jobbet som førsteamanuensis på NIH siden juli 2011. Har mastergrad både i psykologi og ‘human movement sciences’. Har tatt doktorgraden sin innenfor området ‘Selvregulering av læring og prestasjonsnivå i unge fotball spillere’ på Universitetet i Groningen, Nederland (mai 2011).
Er involvert i prosjekter knyttet til fotball psykologi, men er også interessert i andre idretter. Liker utfordringen som ligger i å bringe forskning og praksisfeltet tettere sammen.

Publikasjoner

Pressebilder