Bilde av Ingfrid Mattingsdal Thorjussen

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen

Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 23 97
E-post
ingfridt@nih.no

Forskning

Sosiologi, kroppsøving, kjønn, kultur, minoritetselever

Kort biografi

Ingfrid Mattingsdal Torjussenhar skrevet på en doktorgrad tilknyttet Institutt for idrett og samfunnsvitenskap som handler om Kroppsøving, mangfold og inkludering blant ungdomsskoleelever

Ingfrid har en Master i idrettssosiologi fra Norges idrettshøgskole. I tillegg har hun årsstudium i Pedagogikk fra Høgskolen i Bergen og årsstudium i utviklingsstudier fra Universitetet i Bergen.

Publikasjoner

Pressebilder