Lone Friis Thing

Stilling
Instituttleder
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 01
E-post
l.f.thing@nih.no

Ansvarsområde

Leder av Institutt for idrett og samfunnsvitenskap fra 1. januar 2020

Forskning

Idrettssosiologi; kropps- og emosjonssosiologi, helsesosiologi

Undervisning

Idretts- og bevegelseskultur, metode og videnskapsteori samt helsesosiologi

Kort biografi

Lone Friis Thing (f. 1964) er professor og instituttleder for ”Idrett og samfunnsvitenskap” på Norwegian School of Sport Sciences (NIH). Lone er Cand. Scient. i Humanistisk og Samfunnsvitenskaplig Idrettsvitenskap (5 år;1988-1993); BSc i biologi (4 år; 1984-1988), og har videre en ph.d.-grad fra Sociologisk Institutt (1995-1998), alle utdannelser er fra Københavns Universitet. Lone forsker på helse (og forebygging) relatert til idrett gjennom arbeid med blant annt livsstil (eldre) og innovative kulturstrategier for helseforfremmelse i den danske gymnasieskole (unge). Forskningsinteressen har spesifikt fokusert på kropp og emosjoner med inspirasjion fra Norbert Elias (figurationssociologi) og Goffman (samhandlingsteori). Lone Friis Thing har sittet i styret for IDAN i Danmark (4 år)og for NIH i Oslo (2017-19) og har vært involvert i internasjonale tidsskrifter som EJSS og IRSS.

Thing har flere års erfaring med fusjonsprosesser på fakultetsnivå, institutsjonsnivå og på seksjonsnivå, samt 5 års erfaring som seksjonsleder på NEXS, Københavns Universitet og 10 års erfaring som studieleder for kandidatuddannelserne på ”Idræt” på Københavns Universitet (Science Faculty).

Relevante lenker

CV

Pressebilder