Bilde av Lone Friis Thing

Lone Friis Thing

Stilling
Instituttleder
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 01
E-post
loneft@nih.no

Ansvarsområde

Leder av Institutt for idrett og samfunnsvitenskap fra 1. januar 2020

Forskning

Idrettssosiologi; kropps- og emosjonssosiologi, helsesosiologi

Undervisning

Idretts- og bevegelseskultur, metode og videnskapsteori samt helsesosiologi

Kort biografi

Lone Friis Thing (f. 1964) er professor og leder for Institutt for drett og samfunnsvitenskap. Hun er Cand. Scient. i Humanistisk og Samfunnsvitenskaplig Idrettsvitenskap (5 år;1988-1993); BSc i biologi (4 år; 1984-1988), og har videre en ph.d.-grad fra Sociologisk Institutt (1995-1998), alle utdannelser er fra Københavns Universitet. Lone forsker på helse (og forebygging) relatert til idrett gjennom arbeid med blant annt livsstil (eldre) og innovative kulturstrategier for helseforfremmelse i den danske gymnasieskole (unge). Forskningsinteressen har spesifikt fokusert på kropp og emosjoner med inspirasjion fra Norbert Elias (figurationssociologi) og Goffman (samhandlingsteori). Lone Friis Thing har sittet i styret for IDAN i Danmark (4 år)og for NIH i Oslo (2017-19) og har vært involvert i internasjonale tidsskrifter som EJSS og IRSS.

Thing har flere års erfaring med fusjonsprosesser på fakultetsnivå, institutsjonsnivå og på seksjonsnivå, samt 5 års erfaring som seksjonsleder på NEXS, Københavns Universitet og 10 års erfaring som studieleder for kandidatuddannelserne på ”Idræt” på Københavns Universitet (Science Faculty).

Publikasjoner

Relevante lenker

CV

Pressebilder