Bilde av Jorunn Kaiander Sundgot Borgen

Jorunn Kaiander Sundgot Borgen

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 35 / +47 922 41 745
E-post
jorunnsb@nih.no

Ansvarsområde

Undervisning, veiledning og forskning. Programansvarlig for Fysisk aktivitet og helse. Emneansvar for følgende program: FAH 231, FAH 380
Sitter i KFU, tilsettingsrådet og studieutvalget. Revisjon kvalitetssikring NIH

Forskning

Kvinne helse, vektregulering, spiseforstyrrelser, unge utøvere, toppidrett, ernæring, idrettsernæring, menstruasjonsfunksjon, skjelletthelse, graviditet og trening/toppidrettsutøvere, seksuell trakassering og misbruk

Undervisning

Forstyrret spiseatferd/spiseforstyrrelser, Fysisk aktivitet og helse, Ernæring og idrettsernæring,
Skriving av bacheloroppgave, Forskningsmetoder

Kort biografi

Sundgot-Borgen er professor i fysisk aktivitet og helse ved  Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH. Hun tok mastergrad ved Arizona State University i 1985 og doktorgrad ved NIH i 1993. Sundgot-Borgen har arbeidet på Olympiatoppen og ledet ernæringsavdelingen der i mange år. Hun har vært nestleder og fungerende leder for Nasjonalt råd for fysisk aktivitet og er nå visepresident i Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Hun sitter i Medical and Scientific Expert Group for IOC. Hun er Fellow i ACSM, og Honorary Fellowship of the Faculty of Sport and Exercise Medicine RCPI (Royal College of Physicians of Ireland) & RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland).

Forskningsområdene hennes er spiseforstyrrelser, vektregulering, menstruasjonsforstyrrelser og beinhelse.

Publikasjoner

CV

Pressebilder