Bilde av Christine Sundgot-Borgen

Christine Sundgot-Borgen

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 62
E-post
c.s.borgen@nih.no

Forskning

Kroppsbilde og kroppsopplevelse (med fordypning i ungdom), prestasjonsernæring, fysisk aktivitet og helse, motiverende intervju

Undervisning

Motiverende intervju
Kosthold for helse

Kort biografi

Europeisk master i fysisk aktivitet og helse v/NIH. IOC diploma (2-årig utdanning) i prestasjonsernæring samt studie i Motiverende intervju. Er nå ansatt i en eksternt finansiert stilling via Norske Kvinners Sanitetsforening. PhD prosjektet Sunn kroppsopplevelse 1 er en skolebasert RCT som har til hensikt å fremme positivt kroppsbilde og helserelatert livskvalitet hos gutter og jenter i videregående skole.

Publikasjoner

CV

Pressebilder