Bilde av Christine Sundgot Borgen

Christine Sundgot Borgen

Stilling
Universitetslektor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 62
E-post
christineb@nih.no

Forskning

Kroppsbilde og kroppsopplevelse (med fordypning i ungdom), prestasjonsernæring, fysisk aktivitet og helse, motiverende intervju

Undervisning

Kroppsbilde
Motiverende intervju
Kosthold for helse

Kort biografi

Christine Sundgot-Borgen har en doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole, Institutt for idrettsmedisinske fag.
Doktorgradsprosjektet Sunn kroppsopplevelse 1 (eksternt finansiert via Norske Kvinners Sanitetsforening) var en skolebasert såkalt randomisert, kontrollert studie. Hensikten var å fremme positivt kroppsbilde og helserelatert livskvalitet hos gutter og jenter i videregående skole (se artikkel).
Hun jobber nå som forsker ved institutt for idrettsmedisinske fag.
Christine har en Europeisk master i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole, IOC diploma (2-årig utdanning) i prestasjonsernæring samt studie i Motiverende intervju.

Publikasjoner

CV

Pressebilder