Bilde av Åse Strandbu

Åse Strandbu

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 23 27
E-post
aases@nih.no

Ansvarsområde

Forskning

Ungdom, ungdomskultur, klasse, kjønn, innvandring og idrett

Undervisning

Idrettssosiologi, ungdom og idrett, innvandring og idrett, idrett og bistand.

Kort biografi

Åse Strandbu er professor i samfunnsfaglige emner ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Høsten 2019 tok hun over som leder for Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett.

Strandbu har magistergrad (1994) og doktorgrad (2007) i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet handlet om jenter med minoritetsbakgrunn og deres møte med norsk idrett. Strandbu har tidligere arbeidet som ungdomsforsker ved NOVA (1996 - 2013) og har publisert artikler om identitet, kroppsidealer og kroppsbilder, politisk engasjement og ungdomsliv generelt. Hun har skrevet flere rapporter om ungdoms idrettsaktivitet basert på surveymaterialer og kvalitative intervjuer. Strandbu har også redigert boka Ungdom og idrett

Åse Strandbu ble ansatt på NIH i 2013 og har vært involvert i flere forskningsprosjekter. Som del av prosjektene Knowledge in motion og Idrettens posisjon i ungdomstiden har hun skrevet om idrettens betydning for ungdommers identitet og inkludering i jevnalderfellesskap. Hun er for tiden involvert i prosjektet INAMOS om nyankomne migranter og idrett, Ungdommers syn på grensesituasjoner i idretten, samt et prosjekt om Foreldreinvolvering i idretten.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder