Bilde av Åse Strandbu

Åse Strandbu

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for kultur og samfunn
Telefon
+47 23 26 23 27
E-post
ase.strandbu@nih.no

Ansvarsområde

Åse er leder for forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og professor på seksjon for kultur og samfunn. Åse er også Programansvarlig for Idrett, kultur og utviklingssamarbeid.​

Forskning

Ungdom, ungdomskultur, klasse, kjønn, innvandring og idrett

Undervisning

Idrettssosiologi, ungdom og idrett, innvandring og idrett, idrett og bistand.

Kort biografi

Åse Strandbu er professor i samfunnsfaglige emner ved Seksjon for kultur og samfunn. Hun har magistergrad (1994) og doktorgrad (2007) i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet var om jenter med minoritetsbakgrunn og deres møte med norsk idrett. Strandbu har tidligere arbeidet som ungdomsforsker ved NOVA (1996 - 2013) og har publisert artikler om identitet, kroppsidealer og kroppsbilder, politisk engasjement og "ungdomsliv" generelt. Hun har også skrevet flere rapporter om ungdoms idrettsaktivitet basert på surveymaterialer og kvalitative intervjuer. Strandbu har også redigert boka Ungdom og idrett

Åse Strandbu har vært ansatt ved NIH siden 2013 og har her vært involvert i to forskningsprosjekter. Som del av prosjektet Knowledge in motion har hun skrevet om foreldres involvering i ungdomsidretten og idrettens betydning for ungdommers identitet og inkludering i jevnalderfellesskap. Hun er for tiden involvert i prosjektet Idrettens posisjon i ungdomstida som er et samarbeid med NOVA.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder