Bilde av Trine Stensrud

Trine Stensrud

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 46 / +47 412 23 979
E-post
trines@nih.no

Ansvarsområde

 

Forskning

Respirasjons og arbeidsfysiologi, lungesykdommer og trening, toppidrettsutøvere og utvikling av astma.

Undervisning

Lungesykdommer og trening, kardiopulmonal belastningstesting, helseprofilvurdering og respirasjonsfysiologi.

Kort biografi

Trine Stensrud er førsteamanuensis i fysisk aktivitet og helse ved Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH. Hun tok hovedfag på NIH i 1992 og doktorgrad om anstrengelsesutløst astma i ulike klimatyper ved NIH i 2008. Hun har jobbet på NIH siden 1992, først som overingeniør på respirasjonsfysiologisk laboratorium og som førsteamanuensis fra 2008.
Trine er programansvarlig for bachelorstudiet i Fysisk Aktivitet og Helse, NIH.

Publikasjoner

Pressebilder