Bilde av Kaja Stene

Kaja Stene

Stilling
Rådgiver
Avdeling
Avdeling for forskning og bibliotek
Telefon
+47 23 26 20 95
E-post
kajast@nih.no

Ansvarsområde

Forskningsadministrasjon
Eksternfinansierte prosjekt
Doktorgradsutdanning - eksternfinansierte stipendiater
Kontaktperson SurveyXact 

Kort biografi

Siviløkonom NHH 1988.
NIH siden januar 2014.

Pressebilder