Bilde av Kathrin Steffen

Kathrin Steffen

Stilling
Forsker
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 21 / +47 990 04 398
E-post
kathrins@nih.no

Ansvarsområde

Parahelse

Forskning

Skade- og sykdomsepidemiologi, helseforebyggende arbeid, ParaFRISK

Kort biografi

Kathrin er seniorforsker ved Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC) ved Norges idrettshøgskole. Med et spesielt forskningsinteresse for skade- og sykdomsepidemiologi og forebygging av helseproblemer i det brede idrettsmiljøet, jobber Kathrin nå som heltidsforsker for å støtte helseteamet til Olympiatoppen. Der jobber hun med utøvers kontinuerlige helseovervåkings- og screeningprogram, og med et spesielt fokus på paraidrettsutøveren. Hun er prosjektleder for ParaFRISK og involvert i flere av utviklingsprosjektene i norsk paraidrett.

Frem til 2019 har Kathrin vært leder for kunnskapsformidling ved OSTRC og prosjektleder for nasjonale og internasjonale multimediaprosjekter for å formidle kunnskap innen idrettsmedisin via digitale plattformer og gjennom trenerutdanningen i samarbeid med særforbund i Norges Idrettsforbund.

Kathrin jobber i tillegg som prosjektmedarbeider for avdelingen "Medical and Scientific" i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder