Bilde av Kathrin Steffen

Kathrin Steffen

Stilling
Forsker
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 21 / +47 936 04 398
E-post
kathrin.steffen@nih.no

Ansvarsområde

Kunnskapsformidling

Forskning

Epidemiologi idrettsskader, risikofaktorer og mekanismer for skader, forebygging

Kort biografi

Kathrin Steffen er seniorforsker ved Seksjon for idrettsmedisinske fag og Senter for idrettsskadeforskning, der mye av hennes arbeidshverdag går til å lede Senterets formidlingsvirksomhet. Siden 2013 har Kathrin vært prosjektleder for utviklingen av digitale media i kunnskapsformidlingen «Skadefri/Get Set»: prosjekter laget for å gjøre kunnskapen om idrettsskader og deres forebygging lett tilgjengelig. Forskningen til Kathrin er primært rettet mot forebygging av skader i ungdomsidrett og mot helseovervåkingsprosjekter. I tillegg jobber hun som forsker i en delstilling i IOC i Department of Medical & Scientific Activities, hvor hovedoppgaven er å være medredaktør i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine Injury Prevention and Health Protection.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder