Bilde av Kathrin Steffen

Kathrin Steffen

Stilling
Forsker
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 21 / +47 936 04 398
E-post
kathrin.steffen@nih.no

Ansvarsområde

Kunnskapsformidling

Forskning

Epidemiologi idrettsskader, risikofaktorer og mekanismer for skader, forebygging

Kort biografi

Kathrin Steffen er seniorforsker ved Seksjon for idrettsmedisinske fag og Senter for idrettsskadeforskning. Forskningen er primært rettet mot forebygging av idrettsskader i ungdomsidrett, og da spesielt korsbåndskader. Mye av Kathrins arbeidshverdag går til å lede Senterets formidlingsvirksomhet. I tillegg jobber hun som forsker i en delstilling i IOC i Department of Medical & Scientific Activities, hvor hovedoppgaven er å være medredaktør i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine Injury Prevention and Health Protection.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder