Bilde av Jostein Steene-Johannessen

Jostein Steene-Johannessen

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 95 / +47 402 28 463
E-post
josteinst@nih.no

Ansvarsområde

Forskning, utviklingsarbeid og undervisning.

Forskning

Fysisk aktivitet, målemetoder, epidemiologi, metabolsk syndrom, barn og unge.

Undervisning

Fysisk aktivitet og helse, vitenskapelig metode, statistikk, målemetoder for fysisk aktivitet.

Kort biografi

Jostein Steene-Johannessen er førsteamanuensis ved Institutt for idrettsmedisinske fag. Han forsvarte ph.d.-graden i 2009 som var en del av en større epidemiologisk studie som kartla fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og en rekke helsevariabler blant ett nasjonalt representativt utvalg barn og unge (ungKan1). Han har tidligere arbeidet som førsteamanuensis og forskningsleder ved avdeling for lærerutdanning og idrett, Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), nå Høgskulen på Vestlandet (2009-2013) og deretter ved Høyskolen Kristiania som førsteamanuensis og faglig studieleder for bachelorgraden i Fysisk aktivitet og ernæring (2013-2018).

Jostein Steene-Johannessen ved er hovedsakelig tilknyttet forskningsprosjekter ved Seksjon for idrettsmedisinske fag. Han er prosjektleder for ungKan3 som omhandler kartlegging av fysisk aktivitet og prosjektmedarbeider i to store intervensjoner som har til hensikt å undersøke effekten av fysisk aktivitet i skolen ScIM og ASK.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder