Bilde av Julie Sørbø Stang

Julie Sørbø Stang

Stilling
Laboratorietekniker
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 44 / +47 984 11 440
E-post
julies@nih.no

Ansvarsområde

Emneansvarlig for Helse, kultur og samfunn med yrkespraksis.

Forskning

Lungefysiologi, anstrengelsesutløst astma, pustebesvær ved anstrengelse, trening.

Kort biografi

Master i fysiologi og bachelor i idrettsbiologi ved Norges idrettshøgskole (NIH).

Publikasjoner

Pressebilder