Bilde av Nina Sølvberg

Nina Sølvberg

Stilling
Forsker
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 32 / +47 480 42 153
E-post
ninas@nih.no

Forskning

Seksuell trakassering, psykisk helse, unge idrettsutøvere, spiseforstyrrelser

Kort biografi

Nina Sølvberg har en bachelorgrad med fordypning i «fysisk aktivitet og helse» (NIH, 2015) og en mastergrad med fordypning i idrettsmedisinske fag (NIH, 2018) (tematikk: fysisk aktivitetsnivå og depressive symptomer hos kvinner med bulimia nervosa og overspisingslidelse).

Hun er nå stipendiat ved Institutt for idrettsmedisinske fag på NIH. Prosjektet omhandler seksuell trakassering/uønsket seksuell oppmerksomhet blant elever på toppidrettsgymnas og ordinære videregående skoler i Norge. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder