Nina Sølvberg

Stilling
PhD Candidate
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 32 / +47 480 42 153
E-post
nina.solvberg@nih.no

Pressebilder