Gerd Marie Solstad

Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 30 / +47 901 82 257
E-post
g.m.solstad@nih.no

Pressebilder