Bilde av Gerd Marie Solstad

Gerd Marie Solstad

Avdeling
Seksjon for kultur og samfunn
Telefon
+47 23 26 24 64
E-post
g.m.solstad@nih.no

Ansvarsområde

Emneansvarlig for Idrett, Kultur og Utviklingssamarbeid

Forskning

Idrett og bistand; idrett og kultur; Idrett og samfunn; trakassering og misbruk i idrett

Undervisning

Måling og evaluering av idrettsbistand, trakassering og misbruk i idrett, idrettsbistand.

Kort biografi

Gerd Marie Solstad tok mastergrad i "Idrettsfysiologi og Idrettsvitenskap" ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Hun er ansatt som stipendiat innenfor idrett, kultur og utviklingssamarbeid ved Seksjon for Kultur og Samfunn for perioden 2014-2018.

Doktorgradsprosjektet hun jobber med, tar for seg ulike perspektiver omkring idrettsutøveres trygghet og utrygghet tilknyttet idrettsdeltakelse. Prosjektet er basert på intervjuer med utøvere, trenere og ledere innenfor den organiserte idretten i Zambia.

Relevante lenker

Pressebilder