Bilde av Bård Erlend Solstad

Bård Erlend Solstad

Stilling
Forsker
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 29 / +47 901 14 208
E-post
b.e.solstad@nih.no

Ansvarsområde

Ansatt som forsker på Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og underviser i håndball på første år bachelor i idrettsvitenskap.

Forskning

Barne- og ungdomsidrett, trenerrollen,  trenerutdanning, motivasjon, psykososiale konsekvenser av idrettsdeltakelse.

Undervisning

Kort biografi

Bård Erlend er ansatt ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. I de neste årene skal Bård Erlend, i samarbeid med senterleder Pierre-Nicolas Lemyre, undersøke om det er forskjeller mellom foreldretrenere og kvalifiserte trenere i norsk barne- og ungdomsidrett. Prosjektet har som mål å erverve ny forskningsbasert kunnskap om trenerrollen i barne- og ungdomsidrett. Denne kunnskapen ønsker Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett å bruke til å lage retningslinjer for trenere med tanke på forholdet mellom breddeidrett og toppidrett.

Bård Erlend har både mastergrad og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole med spesialisering i idrettspsykologi. Han avla sin doktorgrad ved seksjon for coaching og psykologi i mars 2017. Bård Elend skrev sin doktorgrad på temaet: Mot en bedre forståelse av trenerrollen i barne- og ungdomsidretten. Tittel på masteroppgaven var: A social-cognitive investigation of the coach-created motivational climate and coaching behavior in Norwegian youth swimming.
I tillegg har Bård Erlend studert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Agder og bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder