Bilde av Bård Erlend Solstad

Bård Erlend Solstad

Stilling
Forsker
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 29 / +47 901 14 208
E-post
b.e.solstad@nih.no

Ansvarsområde

Ansatt som forsker på Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og underviser i håndball på første år bachelor i idrettsvitenskap.

Forskning

Barne- og ungdomsidrett, trenerrollen,  trenerutdanning, motivasjon, psykososiale konsekvenser av idrettsdeltakelse.

Undervisning

Kort biografi

Bård Erlend er ansatt ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. Tittelen på hans prosjekt er: En studie av organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett: Relasjonen mellom trenere og utøvere i norsk ungdomsidrett? Det overordnede målet med det nåværende forskningsprosjektet, er å undersøke organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett. Derfor har vi valgt å fokusere på tre problemstillinger som komplementerer hverandre: (a) implementering av bestemmelser og retningslinjer i barne- og ungdomsidrett, (b) økt profesjonalisering av barne- og ungdomsidrett, og (c) treneres tanker og holdninger til trenerpraksis i barne- og ungdomsidrett. I tillegg er vi opptatt av å undersøke om trenere og utøvere i barne- og ungdomsidrett har en delt virkelighetsforståelse ved bruk av en kvalitativ tilnærming. Denne forskningen vil i utgangspunktet fokusere på kvinnelige, junior elite utøvere (aldersgruppen 16-19 år) i ulike idrettsgrener.

Bård Erlend har både mastergrad og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole med spesialisering i idrettspsykologi. Han avla sin doktorgrad ved seksjon for coaching og psykologi i mars 2017. Bård Elend skrev sin doktorgrad på temaet: Mot en bedre forståelse av trenerrollen i barne- og ungdomsidretten. Tittel på masteroppgaven var: A social-cognitive investigation of the coach-created motivational climate and coaching behavior in Norwegian youth swimming.
I tillegg har Bård Erlend studert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Agder og bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder