Bilde av Bård Erlend Solstad

Bård Erlend Solstad

Stilling
Forsker
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 29 / +47 901 14 208
E-post
b.e.solstad@nih.no

Ansvarsområde

Barne- og ungdomsidrett
Trenerrollen i barne- og ungdomsidrett
Trenerutdanning
Motivasjon
Psykososiale konsekvenser av idrettsdeltakelse

Forskning

Bård Erlend er ansatt ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. I de neste årene skal Bård Erlend, i samarbeid med senterleder Pierre-Nicolas Lemyre, undersøke om det er forskjeller mellom foreldretrenere og kvalifiserte trenere i norsk barne- og ungdomsidrett. Prosjektet har som mål å erverve ny forskningsbasert kunnskap om trenerrollen i barne- og ungdomsidrett. Denne kunnskapen ønsker Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett å bruke til å lage retningslinjer for trenere med tanke på forholdet mellom breddeidrett og toppidrett.

Kort biografi

Bård Erlend har både mastergrad og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole med spesialisering i idrettspsykologi. Tittel på doktorgradsavhandlingen: Towards a better understanding of the dynamics of sports coaching at the youth level: The coach's perspective. Tittel på masteroppgaven: A social-cognitive investigation of the coach-created motivational climate and coaching behavior in Norwegian youth swimming

I tillegg har Bård Erlend studert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Agder og bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Publikasjoner

Pressebilder