Bilde av Runar Barstad Solberg

Runar Barstad Solberg

Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 24 81 / +47 909 79 648
E-post
runarbs@nih.no

Forskning

Fysisk aktivitet og helse, fysisk aktivitet og læring, epidemiologi, inflammatoriske risikofaktorer, barn og unge

Kort biografi

Runar Solberg fullførte mastergraden ved Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH våren 2016. Han hadde deretter en åtte måneders prosjektkoordinator stilling på seksjonen for idrettsmedisinske fag, NIH og har vært ansatt som stipendiat siden april 2017. Han arbeider til daglig med prosjektet School in Motion (ScIM) som er et stort samarbeidsposjekt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Prosjektet skal evaluere effekten av økt fysisk aktivitet på bl.a. læringsmiljø, trivsel og helse blant 9. klassinger i Norge.

Publikasjoner

Pressebilder