Hanne Elisabeth Sogn

Stilling
PhD Candidate
Avdeling
Seksjon for kultur og samfunn
Telefon
+47 23 26 24 58
E-post
h.e.sogn@nih.no

Forskning

Sosiologi, kjønnsforskning, organisasjon, sosiologisk teori, kvalitative metoder

CV

Pressebilder