Bilde av Hanne Elisabeth Sogn

Hanne Elisabeth Sogn

Stilling
Forsker
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 58
E-post
hannees@nih.no

Forskning

Sosiologi, kjønnsforskning, organisasjon, sosiologisk teori, kvalitative metoder

Kort biografi

Hanne Sogn er doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap.og skriver sin doktorgrad på temaet makt og kjønn i norsk idrett. Hun har cand. polit. grad fra universitetet i Oslo (2001). Tidligere har Sogn arbeidet som forskningsjournalist ved Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning (2001 – 2004), som rådgiver for Likestillingsdirektøren (2004 – 2005) og som Forsker III og FOU rådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2005-2011). Fra og med 2011 var Sogn Generalsekretær i Norges Basketballforbund, dette frem til 2017, for deretter å vikariere i samme rolle i Norges Klatreforbund (2017-2018). Sogn har i tillegg hatt flere styreverv, blant annet har hun vært styremedlem og 1. visepresident i Norges Basketballforbund (2006 – 2010) og i Særforbundenes Fellesorganisasjon (2016 – 2017). Sogn har tidligere også hatt styreverv i Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge, og i Nettverk for forskning om menn.

Sogn startet på sin doktorgrad i september 2018.og prosjektet har arbeidstittelen "Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?". Det overordnede fokuset for Sogns prosjekt er; Mannsdominans og (re) produksjon og konstituering av makt og ulikestilling i idrettsorganisasjonen. Overordnet problemstilling er; Hvordan kan mannsdominansen i norsk idrett forklares. Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om mulige årsaker til den vedvarende mannsdominansen i toppledersjiktet i idrettsorganisasjonen.

Publikasjoner

CV

Pressebilder