Bilde av Hanne Elisabeth Sogn

Hanne Elisabeth Sogn

Stilling
Forsker
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 58
E-post
hannees@nih.no

Forskning

Sosiologisk teori, idrett og ledelse, idrettsorganisasjoner, makt, kjønn/maskulinitet(er) og kvalitative metoder

Kort biografi

Hanne Sogn er forsker ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Sogn er cand. polit. (2001) fra Universitetet i Oslo og disputerte den 2. februar 2023 med doktorgradsavhandlingen Spillets gang! En institusjonell etnografisk undersøkelse om kjønn, makt og styring i idrettsorganisasjonen i Norge ved Norges idrettshøgskole. Målet med doktorgradsprosjektet var å fremskaffe kunnskap om hvorfor mannsdominansen i toppledersjiktet fortsatt er en utfordring for idrettsorganisasjonen i Norge.

Tidligere har Sogn arbeidet som forskningsjournalist ved Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning (2001 – 2004), som rådgiver for Likestillingsdirektøren (2004 – 2005) og som Forsker III og FOU rådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2005-2011). Fra og med 2011 var Sogn Generalsekretær i Norges Basketballforbund, for deretter å vikariere i samme rolle i Norges Klatreforbund (2017-2018). Sogn har i tillegg hatt flere styreverv, blant annet har hun vært styremedlem og 1. visepresident i Norges Basketballforbund (2006 – 2010) og i Særforbundenes Fellesorganisasjon (2016 – 2017). Sogn har tidligere også hatt styreverv i Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge, og i Nettverk for forskning om menn.

Parallelt med arbeidet med doktorgraden var Sogn involvert i ulike forskningsprosjekter der hun blant annet gjorde en evaluering av NIFs mentorprogram for kvinnelige ledere, med tittelen «Trenger kvinner i norsk idrett hjelp? En evaluering av NIFs mentorprogram for kvinnelige ledere 2017-2020». Hun var også førstforfatter på rapporten Gender Gap Identification and Analysis, skrevet på vegne av Norges Fotballforbund /Progress (Promoting Gender Equality in Sports). Sogn er nå sensor i NIHs nettbaserte studie «Idrettens lederskap» og jobber parallelt med ulike forskningsprosjekter ved FOBU som «Trygg på trening med Redd Barna», «En kunnskapsstatus om strømming og filming av breddeidretten» og ««Er idretten en god oppvekstarena for barn? Kontroverser og debatter rundt hvordan barneidretten er organisert». Fra høsten 2023 skal Sogn undervise i IS205 – Sosiologiske perspektiver på idrett ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap.

Publikasjoner

CV

Pressebilder