Kristina Lindquist Skaug

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 93 / +47 406 09 916
E-post
k.l.skaug@nih.no

Pressebilder