Bilde av Mari Kristin Sisjord

Mari Kristin Sisjord

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 26 / +47 900 84 739
E-post
mariks@nih.no

Forskning

Professor emeritus i sosiologi, idrett og kjønn, etnisitet, sosial klasse, idrett for barn og unge, idrett og ungdomskultur, idrett og media, kvantitative og kvalitative metoder

Undervisning

Sosiologisk teori, sosiologiske perspektiver på idrett, helsesosiologi, kvalitativ metode, idrett og media

Kort biografi

Mari Kristin Sisjord er professor emeritus i idrettssosiologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap.  Hun er Cand. Mag fra Universitet i Oslo og har hovedfag og doktorgrad fra NIH. Sisjord var instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskapelige fag, NIH, 1999-2001, og hun har vært vitenskapelige ansattes representant i NIHs styre i to perioder (2009-2017).

Sisjord har vært styremedlem i International Sociology of Sport Association i to perioder (1996-2003), den siste perioden som visepresident.

Publikasjoner

Pressebilder