Bilde av Ørnulf Nicolay Seippel

Ørnulf Nicolay Seippel

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for kultur og samfunn
Telefon
+47 23 26 24 63
E-post
ornulf.seippel@nih.no

Forskning

Sosiologi, frivillig sektor, politikk, organisasjon, sosiologisk teori, kvantitative metoder

Undervisning

Sosiologisk teori, organisasjon, politikk, ledelse, frivillig sektor

Kort biografi

Ørnulf Seippel er professor i idrettssosiologi ved Seksjon for kultur og samfunn fag. Han tok hovedfag (1991) og doktorgrad (2000) ved Universitetet i Oslo. Etter avsluttet doktorgrad, arbeidet Seippel åtte år (1999-2007) ved Institutt for samfunnsforskning. Forskningstema her var først og fremst sivilsamfunn, frivillige organisasjoner og politikk og flesteparten av forskningsprosjektene dreide seg om idrett. Fra 2007 til 2010 var Seippel professor i idrettssosiologi ved NTNU, og fra 2010 til 2013 arbeidet han ved NOVA, avdeling for ungdomsforskning. Seippels forskningstemaer spenner vidt, men har for en stor del handlet om idrettens organisering (frivillig innsats, profesjonalisering), idrettspolitikk, idrettens sosiale betydning (integrasjon, sosial kapital, sosiale nettverk) og deltakelse og sosial ulikhet i idrett.

Publikasjoner

Relevante lenker

CV

Pressebilder