Bilde av Trond Svela Sand

Trond Svela Sand

Avdeling
Seksjon for kultur og samfunn
Telefon
+47 23 26 23 75 / +4530274209
E-post
t.s.sand@nih.no

Forskning

Sosiologi, kjønn, likestilling, trenerrollen, seksuell trakassering, frivillighet kvantitative metoder, kvalitative metoder

Kort biografi

Trond Svela Sand er selvstendig forsker med base i København. Han har bred erfaring med idrettsvitenskapelig forskning med et kjønnsperspektiv, hvor han blant annet har jobbet med trenerrollen, likestilling, frivillighet, fysiske aktivitetsvaner, og seksuell trakassering og overgrep. Han har også arbeid bredt med kjønn, maskuliniteter, likestilling og prestasjon i militære kontekster.

Ved Seksjon for kultur og samfunn er han engasjert på prosjektet «Elite-trenerrollen og kjønn», samt prosjekter om frivillighet og store idrettsarrangement.

Publikasjoner

Pressebilder