Bilde av Reidar Säfvenbom

Reidar Säfvenbom

Stilling
Instituttleder
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 24 25 / +47 930 39 506
E-post
reidars@nih.no

Ansvarsområde

Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier

Forskning

Relasjonell utviklingsteori.
Relevansen av kroppsøving, organisert idrett og selvorganisert bevegelsesaktivitet i ungdommers hverdagsliv.

Undervisning

Underviser i generell pedagogisk teori, barn og unges vekst og utvikling, og pedagogisk filosofi.

Kort biografi

Reidar Säfvenbom er professor ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges idrettshøgskole. Han har vært faglig leder for "Senter for oppdragsforskning og kunnskapsbaserte tjenester" på NIH. I to år var han ansatt ved Forsvarets Høgskole. Han har også hatt 20% stillinger ved Universitetet i Agder og ved Forsvarets Høgskole.

Säfvenbom skrev sin doktoravhandling i samarbeid med Barne- og familieetaten i Oslo (Four thousand hours a year. Leisure time and its developmental potential for adolescents at youth protection institutions). Siden da har han vært opptatt av hvordan nasjonen Norge formidler bevegelsesaktivitet til ALLE barn og unge.

Säfvenbom problematiserer at Norge hvert år investerer mange hundre millioner kroner i en oppvekstvirksomhet som bare halvparten av landets ungdommer makter å ta del i. I flere av hans studier reiser han kritiske spørsmål omkring norsk idrettspolitikk og han hevder at dersom vi ønsker å se flere glade 15-åringer i aktivitet må det utvikles kanaler utenom den organiserte idretten.

De siste årene har Säfvenbom studert brettkjørere, trickere, breakere og andre utøvere av livsstilsport som han omtaler som selvorganiserte. På grunnlag av disse studiene hevder han at selvorganisering eller semi-organisering av aktivitet bør stimuleres av det offentlige på samme måte som organisert idrett.

Säfvenbom har også studert norske ungdommers erfaringer med kroppsøvingsfaget. Funnene viste at selv når det kontrollers for de unges glede av å være i bevegelse så er det de aktive idrettsutøverne som trives best, og som er mest motivert for faget. Forfatterne mener årsaken er at faget i liten grad skiller seg fra idretten. Aktivitetene er ofte de samme og treneren er erstattet med en lærer. Vurderinger knyttes til ferdigheter og disse vurderes enda mer nøye i kroppsøvingsfaget enn i idretten.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder