Anne Mette Rustaden

Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 20 35
E-post
a.m.rustaden@nih.no

Forskning

Fitness, fysisk aktivitet og helse, idrettsfysioterapi

Undervisning

Personlig trener, instruktørrollen, gruppetrening, fysisk aktivitet og helse, muskel- og skjelettlidelser, overvekt og fedme

Kort biografi

Anne Mette Rustaden er doktorgradsstipendiat ved seksjon for idrettsmedisinske fag, fagområde fitness. Hun er utdannet med grunnfag og mellomfag idrettsbiologi fra NIH, fysioterapeut fra Karolinska Institutet Stockholm, og har mastergrad idrettsfysioterapi fra NIH. I tillegg til undervisning på fulltidsstudiene ved NIH, underviser og sensurerer Anne Mette ved NIH fitness sine utdannelser.

Pressebilder