Gro Rugseth

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 66 / +47 977 30 285
E-post
gro.rugseth@nih.no

Pressebilder