Bilde av Lene Røe

Lene Røe

Stilling
Kontorsjef
Avdeling
Seksjon for kultur og samfunn
Telefon
+47 23 26 24 35 / +47 990 12 778
E-post
lene.roe@nih.no

Ansvarsområde

Ivareta daglige administrative funksjoner ved seksjon for kultur og samfunn. Dette innebærer; følge opp utdannings- og forskningsportefølje,  ivareta budsjettarbeid, følge opp seksjonens økonomi og være webredaktør for seksjonens nettsider.

Kort biografi

Lene er kontorsjef ved Seksjon for kultur og samfunn og utdannet ved NIH med mastergrad i idrettsvitenskap, fordypning i fysisk aktivitet og helse. Hun har jobbet ved NIH siden 2006, ved Senter for oppdragsforskning og kunnskapsbaserte tjenester, Seksjon for idrettsmedisin, Senter for etter- og videreutdanning, NIH Forsvarets institutt og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. Hun har også jobbet ved Norges bedriftsidrettsforbund i en kort periode. Tidligere turner, håndball- og fotballspiller, vokst opp på Os i Østerdalen. Gift og to barn.

Publikasjoner

Pressebilder