Bilde av Lene Røe

Lene Røe

Stilling
Kontorsjef
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 35 / +47 990 12 778
E-post
lenero@nih.no

Ansvarsområde

Ivareta daglige administrative funksjoner ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Dette innebærer; følge opp forskningsportefølje, ivareta og følge opp senterets drift og økonomi, koordinere yrkespraksis og være webredaktør for instituttets og senterets nettsider. 

Kort biografi

Lene Røe er kontorsjef ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Røe er utdannet ved NIH med mastergrad i idrettsvitenskap, fordypning i fysisk aktivitet og helse. Hun har jobbet ved NIH siden 2006, ved Senter for oppdragsforskning og kunnskapsbaserte tjenester, Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisin, Senter for etter- og videreutdanning, NIH Forsvarets institutt og Seksjon for kultur og samfunn.

Lene har også jobbet ved Norges bedriftsidrettsforbund i en kort periode. Tidligere turner, håndball- og fotballspiller, vokst opp på Os i Østerdalen. Gift og to barn.

Publikasjoner

Pressebilder