Bilde av Glyn Caerwyn Roberts

Glyn Caerwyn Roberts

Stilling
Emeritus
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 12 / +47 971 80 331
E-post
glynr@nih.no

Forskning

Idrettspsykologi, motivation, barn- og unge i idretten.

Kort biografi

Glyn er professor eremitus i idrettspsykologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (1998 - 2012). Tidligere var han professor i idrettspsykologi ved Universitetet i Illinois i 25 år.

Glyn Roberts forskning har fokusert på de motiverende faktorene for prestasjon, og han har vært spesielt opptatt av å forske på barn i konkurranseidrett. I sin forskning har han fokusert på hvordan målorienteringsteorien påvirker enkeltpersoners kognitive, affektive og atferdsmessige responser i idrett og fysisk aktivitet. I den senere tid har han studert hvordan trenere «coacher», og hvordan det motiverende klima treneren skaper - påvirker motivasjon, prestasjonsevne og utholdenheten. Han har publisert over 200 publikasjoner, inkludert 15 bøker og 78 bokkapitler, og har gjort over 350 presentasjoner av sin forskning over hele verden. Glyn er ansatt på prosjektet Eurofit.

Han har flere fremstående priser, blant annet Honour Award of the International Society of Sport Psychology (ISSP, 1997 ), the Coleman Griffith Scholar Award for 2008 of the Association of Applied Sport Psychology (AASP), og har fått utmerkelsen Distinguished Scholar of the North American Society Psychology of Sport Physical Activity (NASPSPA, 1998).

Roberts var tidligere president i NASPSPA (1981-1982), tidligere president i European Federation of Sport Psychology (1999-2003), Founding president Division 12 (idrettspsykologi) of International Association of Applied Psychology (IAAP: 1994 - 1998 ), og tidligere president i AASP (2008-2010). Han har også fungert som generalsekretær ISSP i åtte år (1985-1993), og satt i Executive Committee of IAAP (1986-2002), og sitter for tiden i styret i IAAP (2006-2014). Han er medlem av American Academy of Kinesiology, og var en av grunnleggerne av AASP. Roberts er en av bare to sport psykologer som er valgt til medlem av IAAP. Han har fungert som redaktør, medredaktør, eller medlem av de redaksjonelle styrene i de fleste av de store tidsskriftene på området.

Roberts er en sertifisert idrettspsykolog i AASP, han var idrettspsykolog for USAs turnforbund i 10 år (1983-1993), han veileder også i dag utøvere, blant disse OL utøvere.

Publikasjoner

Pressebilder