Bilde av May Arna Godaker Risberg

May Arna Godaker Risberg

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 19 / +47 413 12 776
E-post
mayar@nih.no

Ansvarsområde

Forskningsprosjekter innen aktiv rehabilitering av kne og hofteskader/sykdommer. 
Masterprogram i Idrettsfysioterapi, MAS510

Forskning

Idrettsskader, idrettsmedisin/idrettsfysioterapi, muskel-skjelett lidelser, rehabilitering, ACL, kne- og hofteartrose

Undervisning

Idrettsfysioterapi (MAS510) og Metodeundervisning MET400 (Validitet og Reliabilitet og ETikk)

Kort biografi

May Arna Risberg is professor in Sport Physical Therapy at the Norwegian School Sport Sciences (50%) and the Division of Orthopedic Surgery, Oslo University Hospital (50%). She is the chair of the Norwegian Research Center for Active Rehabilitation (NAR) and the co-chair of the Osteoarthritis Research Group, Oslo University Hospital and Diakonhjemmet Hospital. She also holds a clinical appointment and research position at the Norwegian Sports Medicine Clinic (Nimi).

She has an extensive international collaboration and holds an Affiliated Assistant Professor position at the Department of Physical Therapy, College of Health Sciences, University of Delaware, USA. She has for the last 15 years a formal collaboration with the University of Delaware (Professor Lynn Snyder-Mackler) with a National Institutes of Health grant (NIH) on the "Delaware-Oslo ACL Cohort Study", a formal collaborations with the University of Southern Denmark (Professor Ewa Roos) with the OMEX Study, and an international grant as PI with Professor Kay Crossley and Dr Joanne Kemp (Australia), the HIPARTI Study. Furthermore she has worked with the "Clinical rehabilitation trial group of the Task Force of the Osteoarthritis Research Society International (OARSI)" publishing OARSI guidelines, the latest 2015. Her main research area is active rehabilitation of knee injuries, knee and hip osteoarthritis. She has been the main supervisor of 10 PhD students, as well as 3 postdocs. She has published more than 100 original research articles, systematic reviews, and book chapters.

Arbeidssteder

  • Institutt for Idrettsmedisinske fag, NIH, (hovedstilling)
  • Ortopedisk Klinikk, Oslo Universitetssykehus
  • NIMI 

Publikasjoner

CV

Pressebilder