Bilde av Aage Radmann

Aage Radmann

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 24 07 / +47 481 46 643
E-post
aager@nih.no

Ansvarsområde

Fagområdene: Faglærer kroppsøving og idrettsfag, PPU,Praktisk pedagogisk utdannelse, Friluftslivsfag og FAF, Fysisk aktivitet for funksjonshindrede

Forskning

Sosiologi, media, kjønn/gender, vold, hooliganism, ungdomskultur, sport turisme

Undervisning

Sosiologisk teori, kvalitative metoder,   kvalitative analyser, sportsmedia, ungdomskultur

 

Kort biografi

Aage Radmann (tidligere seksjonsleder ved seksjon for Kroppsøving, Pedagogikk og Friluftsliv.) Han har licentiat grad i sosiologi fra Lunds universitet og doktorgrad i Idrettsvitenskap fra Malmø høyskole. Radmann har arbeidet ved Idrottsvetenskapligt Center ved Lunds Universitet og i 18 år på Malmø høyskole – 10 år som instituttleder ved Idrottsvetenskapligt institutt. Han han publisert i en rekke fagfellevurderte tidsskrifter og har gitt ut to populærvitenskapelige bøker om fotball- og supporter kultur. Samfunnsvitenskapelig idrettsforskning med temaene media, kjønn, holliganisme, supporter kultur og sport turisme er i fokus for hans forskning.  Radmann har medvirket i to svenske regjeringsoppdrag rundt idretts voldens karakter og han var en av initiativtakerne og ansvarlig utgiver, 2003-201, til web tidsskriftet www.idrottsforum.org.

Publikasjoner

Pressebilder