Bilde av Anne Marte Pensgaard

Anne Marte Pensgaard

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 21 / +47 419 00 365
E-post
annemp@nih.no

Forskning

Anvendt idrettspsykologi, motivasjon, toppidrett.

Undervisning

Anne Marte har ansvar for kurset anvendt idrettspsykologi på bachelor i trening, coaching og idrettspsykologi og kurset anvendt idretts- og aktivitetspsykologi på master i coacing og idrettspsykologi.

Kort biografi

Anne Marte jobber 50 % som professor i idrettspsykologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, er ansvarlig for FOU idrettspsykologi ved Olympiatoppen (OLT), samt at hun ved OLT  jobber med idrettspsykologisk oppfølging av Toppidrettsutøvere og trenere. Hovedfokuset for hennes forskning er motivasjonelle forhold relatert til mestring av stress i ekstreme situasjoner. Et annet viktig område er betydningen av trener-utøver-forholdet for prestasjoner, samt mental helse i toppidrett blant utøvere og trenere. Dette er nært knyttet opp til hennes daglige kontakt og veiledning av utøvere på elitenivå. Hun har jobbet mye med mentale prosesser innen ballspill, spesielt fotball og håndball, men også vinteridretter som snowboard og freeski.

Publikasjoner

Pressebilder