Bilde av Anne Marte Pensgaard

Anne Marte Pensgaard

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 21 / +47 419 00 365
E-post
a.m.pensgaard@nih.no

Ansvarsområde

Anne Marte er ansatt i 50% stilling på seksjonen med oppgaver fordelt på undervisning og forskning.

Forskning

Anvendt idrettspsykologi, motivasjon, toppidrett.

Undervisning

Anne Marte har ansvar for kurset anvendt idrettspsykologi på bachelor i trening, coaching og idrettspsykologi og kurset anvendt idretts- og aktivitetspsykologi på master i coacing og idrettspsykologi.

Kort biografi

Anne Marte jobber 50 % som professor i idrettspsykologi på NIH og 50 % som leder av idrettspsykologi ved Olympiatoppen. Hovedfokuset for hennes forskning er motivasjonelle forhold relatert til mestring av stress i ekstreme situasjoner. Et annet viktig område er betydningen av trener-utøver-forholdet for prestasjoner. Dette er nært knyttet opp til hennes daglige kontakt og veiledning av utøvere på elitenivå. Hun har jobbet mye med mentale prosesser innen ballspill, spesielt fotball og håndball.

Publikasjoner

Pressebilder