Bilde av Marie Pedersen

Marie Pedersen

Stilling
Ekstern konsulent
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 24 84 / +47 902 77 020
E-post
mariep@nih.no

Forskning

Idrettsfysioterapi, fremre korsbåndskader.

Kort biografi

Marie er doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrettsmedisinske fag. Hennes prosjekt har tittelen "Prognostic factors and knee function in surgically and non-surgically treated patients with anterior cruciate ligament rupture" og er tilknyttet studien "Delaware-Oslo ACL Cohort Study". Hovedmålet med prosjektet er å avdekke faktorer som spiller inn på utfall på lengre sikt etter skade og dermed bidra til bedre behandling for pasienter med korsbåndskade.

Hun er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (2009-12) og fullførte sin mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i 2017. Ved siden av sitt engasjement ved Norges idrettshøgskole jobber hun som klinisk som fysioterapeut ved Nimi Ullevål.

Publikasjoner

Pressebilder