Marie Loka Øydna

Stilling
Vitenskapelig assistent
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
E-post
marielo@nih.no

Pressebilder