Bilde av Yngvar Ommundsen

Yngvar Ommundsen

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 20 / +47 918 04 634
E-post
yngvar.ommundsen@nih.no

Ansvarsområde

Koordinator for det internasjonale masterprogrammet European Master in Health and Physical Activity. Leder for komiteen for forskerutdanning.

Forskning

Barn og ungdom i idrett, deltagelse, motivasjonsprosesser, talentforståelse. Fysisk aktivitet, idrett og mental helse. 

Undervisning

Idretts- og helsepsykologi, trenerrollen i barne- og ungdomsidrett, motivasjonsprosesser.

Kort biografi

Yngvar Ommundsen er professor i idretts- og helsepsykologi ved seksjon for coaching og psykologi. Han har allmennlærerutdanning fra Kristiansand Lærerskole (1975), toårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrett (1977) og hovedfag i idrettsvitenskap (1979), samt doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole (1992). Doktorgradsarbeidet var om betydningen av selvoppfatning, motivasjon og tegn på a-sosialitet blant unge fotballspillere for "drop-out" fra organisert fotball. Ommundsen har publisert over 100 forskningsartikler og bokkapitler vedrørende bl.a betydningen av selvoppfatning, mestringsbegrep, sosial støtte og fysiske miljøforhold for psykisk velvære og deltagelse i idrett, fysisk aktivitet og kroppsøving i ulike aldersgrupper (barn, unge og voksne). Han har de senere år interessert seg spesielt for intervensjonsforskning med fokus betydningen av ulike former for fysisk aktivitet og idrett i skole og fritid for kognitivt og psykososialt utbytte av deltagelse.

Yngvar Ommundsen har vært ansatt ved Norges idrettshøgskole siden 1994 og vært involvert i en rekke større forskningsprosjekter (Romsaas in Motion community intervention, Senior-løftet, HEIA prosjektet, PAPA prosjektet (EU finansiert), "Young and Active", “Goodness of fit in Norwegian Youth Sport", STORK Groruddalen cohort study (STORK-G) and ASK (Active, Smart Kids) med veiledning av stipendiater. 

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder