Yngvar Ommundsen

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 20 / +47 918 04 634
E-post
yngvar.ommundsen@nih.no

Ansvarsområde

Undervisning og forskning innen idretts- og helsepsykologi. Veiledning av bachelor, master -og Phd studenter. Koordinator for det internasjonale masterprogrammet European Master in Health and Physical Activity (EMHPA). Leder for komiteen for forskerutdanning (KFU)

Forskning

Motivasjonsprosesser, sosial-kognitive modeller for helseatferd, fysisk aktivitet & idrett i relasjon til selv-regulering, perfeksjonisme, holdninger, sosiale normer, mestringsforventninger, psykisk og kognitiv funksjon.

Undervisning

Kort biografi

Allmennlærerutdanning, mellomfag og hovedfag i idrettsvitenskap.
Dr. scient i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole 1992.
Professor i idretts- og helsepsykologi samme sted 2004 – d.d.
Professor II ved Universitetet i Agder (2006 – d.d.
Tidligere START-spiller og mangeårig trener aldersbestemt fotball.

Publikasjoner

Pressebilder