Bilde av Yngvar Ommundsen

Yngvar Ommundsen

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 20 / +47 918 04 634
E-post
yngvaro@nih.no

Forskning

Individuelle sosiale og økologiske determinanter for fysisk aktivitet og idrett. Faktorer som bidrar til frafall/utgang fra idrett. Positive og negative kognitive og emosjonelle faktorer i idrett og fysisk aktivitet. Mental helse og motivasjon i barn -og ungdomsidrett

Undervisning

Idrett og aktivitetspsykologi. Motivasjonsprosesser og betydningen av selvregulering for opprettholdelse av fysisk aktivitet og idrettsdeltagelse. Fysisk aktivitet, idrett og mental helse. Modeller og teorier til belysning av atferdsendring i forbindelse med fysisk aktivitet. Gruppepsykologi i idrett

Kort biografi

Yngvar Ommundsen er professor i idretts-, aktivitets- og helsepsykologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap.  Hans doktorgrad i idrettsvitenskap fra NIH i (1992) omhandlet betydningen av selvoppfatning, motivasjon og tegn på a-sosialitet blant unge fotballspillere for "drop-out" fra organisert fotball. Tidligere har han allmennlærerutdanning fra Kristiansand Lærerskole (1975), toårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrett (1977) og hovedfag i idrettsvitenskap (1979).

Ommundsen har publisert over 100 forskningsartikler og bokkapitler vedrørende bl.a betydningen av selvoppfatning, mestringsbegrep, sosial støtte og fysiske miljøforhold for psykisk velvære og deltagelse i idrett, fysisk aktivitet og kroppsøving i ulike aldersgrupper (barn, unge og voksne). Han har de senere år interessert seg spesielt for intervensjonsforskning med fokus betydningen av ulike former for fysisk aktivitet og idrett i skole og fritid for kognitivt og psykososialt utbytte av deltagelse.

Siden 1994, da Ommundsen ble ansatt ved Norges idrettshøgskole, har han vært involvert i en rekke større forskningsprosjekter (Romsaas in Motion community intervention, Senior-løftet, HEIA prosjektet, PAPA prosjektet (EU finansiert), "Young and Active", “Goodness of fit in Norwegian Youth Sport", STORK Groruddalen cohort study (STORK-G) and ASK (Active, Smart Kids) med veiledning av stipendiater. 

Publikasjoner

Relevante lenker

CV

Pressebilder