Bilde av Oda Bjørge Kaupang

Oda Bjørge Kaupang

Stilling
Vitenskapelig assist
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
E-post
odabk@nih.no

Forskning

Fysisk aktivitet og helse, måling av fysisk aktivitet, barn og unge, voksne.

Kort biografi

Oda Bjørge Kaupang er ansatt som prosjektkoordinator ved institutt for idrettsmedisinske fag. Til daglig jobber hun på Kan3, en kartleggingsundersøkelse av fysisk aktivitetsnivå og fysisk form blant den voksne og eldre befolkningen i Norge.
Hun har en mastergrad i idrettsmedisin fra NIH, med fordypning i fysisk aktivitet blant barn og unge. Hun har tidligere jobbet på Ungkan3, og prosjekt TACKLE ved UiO.

Pressebilder