Bilde av Katrine Nyvoll Aadland

Katrine Nyvoll Aadland

Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
E-post
k.n.aadland@nih.no

Ansvarsområde

Katrine er ekstern dr. grads stipendiat og er tatt opp på NIH sitt doktorgradsprogram. Katrine er ansatt på Høgskulen i Sogn og Fjordane og har sitt daglige arbeidssted i Sogndal. Hun har faglig tilknytning til seksjon for coaching og psykologi ved NIH. Vegard Fusche Moe ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er hennes hovedveileder og Yngvar Ommundsen ved seksjon for coaching og psykologi på NIH er hennes biveileder. Katrine skriver sin dr. grad på temaet: Fysisk aktivitet og eksekutive funksjonar – Active Smarter Kids studien.

Forskning

Fysisk aktivitet, kognisjon og skoleprestasjon.

Publikasjoner

Pressebilder