Agnethe Nilstad

Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 68 / 992 24 469
E-post
agnethen@nih.no

Forskning

Idrettsmedisin, forebygging av idrettsskader, kvinnefotball, korsbåndskader

Kort biografi

Agnethe Nilstad er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Sør-Trøndelag fra 2005 og har en mastergrad i Idrettsfysioterapi fra Norges idrettshøgskole i 2008.
I sitt doktorgradsprosjekt jobber hun med årlig screening av kvinnelige elitefotballspillere i Toppserien for å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader. Hun har i tillegg gjennomført en skaderegistrering i Toppserien via SMS. Basert på screeningen og skaderegistreringen har hun undersøkt risikofaktorer for skader i underekstremitetene, mens screeningtestene har blitt benyttet til å se nærmere på hvorvidt fysioterapeuter kan identifisere utøvere med høy knevalgus i et tobens fallhopp, samt anatomiske og nevromuskulære determinanter for valgus samme øvelse.
Agnethe er i tillegg fysioterapeut for aldersbestemte landslag i fotball.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder