Bilde av Tormod Skogstad Nilsen

Tormod Skogstad Nilsen

Stilling
Forsker
Avdeling
Institutt for fysisk prestasjonsevne
Telefon
+47 23 26 23 30 / +47 950 69 857
E-post
tormodsn@nih.no

Forskning

Trening og kreft, styrketrening, muskelfysiologi 

Undervisning

Er emneansvarlig og underviser på «trening og kreft»-emnene 

Kort biografi

Tormod er ansatt som forsker ved institutt for fysisk prestasjonsevne. Han har mastergrad og doktorgrad fra NIH, og forsker på effekt av trening under og etter behandling for kreft. Tormod er emneansvarlig på «trening og kreft», som tilbys som et etter- og videreutdanningsemne (TREN201) og som et valgbart emne i 5. semester for heltidsstudentene. «Trening og kreft» ble utviklet i samarbeid med Oslo universitetssykehus, og gir sertifisering som AKTIVinstruktør gjennom stiftelsen Aktiv mot kreft.  

Pressebilder