Bilde av Grethe Nilsen

Grethe Nilsen

Stilling
Kontorsjef
Avdeling
Studieavdelingen
Telefon
+47 23 26 20 18 / +47 908 44 031
E-post
grethen@nih.no

Ansvarsområde

  • Leder i Studieseksjonen. 
  • Utdanningsplaner
  • Grunnlagsdata i studieadministrative systemer
  • NIHs kontaktperson Felles studentsystem(FS)
  • Sektretær NIHs klagenemnd
  • Rapportering DBH
  • Veiledning av studenter

Pressebilder